MD5 锌合金具高延展性,抗冲击能力特强,能有效解决某些产品的脆性问题。

产品应用

珠宝、服装配件如拉链

典型机械性能

  •  极限抗拉强度 (MPa): 312
  •  压力屈服强度 (0.1%, MPa) :237

  •  布氏硬度 (HB):83

  •  延伸系数 (%) : 19

产品符合以下国际标准

RoHS

包装资料

  •  每条平均重量 (kg):   10 
  •  每条尺寸 (mm):   480 x 110 x 45 
  •  每扎重量 (kg):   1,100 ± 50 
  •  每扎尺寸 (mm):   460 x 960 x 610 
  •  每扎数量:   112 

admin@genesisalloys.com

0574-86507398